Poisťovacie služby pre Vás

0903 431 223

poistenie Bratislava - poistenie nehnuteľností

Poistenie majetku i zdravia pre klientov nielen z Bratislavy

Poskytujeme široké portfólio poistných produktov v oblasti poistenia majetku, zdravia či zodpovednosti za škody. Firemným klientom ponúkame špecifické poistné produkty, ako napr. poistenie prerušenia prevádzky, poistenie prepravy a iné. Zo širokého portfólia produktov si určite vyberiete.

Poistenie motorových vozidiel

 • havarijné poistenie KASKO
 • povinné zmluvné poistenie
 • poistenie čelného skla
 • poistenie finančnej straty
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie úrazu prepravovaných osôb
 • flotilové poistenie
 • poistenie batožiny
 • flotilové poistenie súboru vozidiel

Poistenie fyzických osôb

 • poistenie nehnuteľností (rodinné domy, byty, chaty, chalupy, garáže, ...)
 • poistenie domácnosti
 • poistenie nehnuteľností vo výstavbe
 • poistenie bytových domov
 • poistenie zodpovednosti za škody
 • cestovné poistenie
 • poistenie na hory SR
 • poistenie storno poplatkov zájazdu
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie priemyselných a podnikateľských rizík

 • poistenie nehnuteľnosti
 • poistenie majetku a zásob
 • poistenie peňazí a cenín
 • poistenie budovy vo výstavbe
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie strojov a elektroniky
 • poistenie prepravy
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie rizík spojených s prevádzkou lietadiel a lodí
 • poistenie zodpovednosti za škodu (všeobecná, profesná)
 • poistenie zodpovednosti štatutárov

Ostatné poistenia

 • skupinové úrazové, životné a dôchodkové poistenie
 • poľnohospodárske poistenie (plodiny, zvieratá)
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
 • poistenie zvierat


Zaujala Vás ponuka poistných produktov? Kontaktujte nás!